Postercampagne toegankelijke stoepen!

Ruimte voor iedereen Heeft u ze al zien hangen; de nieuwe posters voor een toegankelijke stoep? Daarmee vragen de ambassadeurs van de toegankelijke stad aandacht voor een stoep die voor iedereen toegankelijk is. Ook voor mensen met een rollator, rolstoel, taststok of kinderwagen. Veel mensen staan er niet bij stil, maar een onhandig geparkeerde fiets…

Continue Reading

Extra containers in de wijk

BERICHT VAN DE GEMEENTE: Beste wijkraad,  Eerder hebben wij u geïnformeerd over de plaatsing van de extra containers in uw wijk voor papier, PBD en gft en etensresten. Helaas verloopt de planning iets anders dan voorzien, omdat een aantal containers niet tijdig geleverd kunnen worden. Deze containers zullen uiterlijk in week 50 (van 9 t/m…

Continue Reading

Invoering Ja-Ja sticker

Vanaf 1 januari 2020 niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus Invoering Ja-Ja sticker in de gemeente Haarlem Vanaf 1 januari 2020 ontvangen inwoners van de gemeente Haarlem niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in hun brievenbus. Alleen als zij aangeven dit te willen ontvangen krijgen zij dit. Mensen kunnen dit aangeven door een Ja-Ja…

Continue Reading

Handhaving op afval scheiden

Bericht van de gemeente Haarlem:In Haarlem gaan twee handhavers actief controleren op het goed scheiden van afval door bewoners. Zij gaan handhaven op het bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers, maar ook wordt de afvalscheiding in de containers zelf gecontroleerd. Hiermee wil de gemeente steeds beter afval scheiden en foutplegers wijzen op hun gedrag….

Continue Reading