Asielzoekersopvang

De opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Meester Lottelaan 301 zal later dit jaar worden omgevormd tot een opvang voor 125 asielzoekers. In het ernaast gelegen kantoorgebouw aan de Dreef 48 gaat het COA 175 asielzoekers onderbrengen.

Zie ook de aankondiging op https://haarlem.nl/coa-koopt-pand-haarlem-voor-permanente-opvang-asielzoekers en https://haarlem.nl/asielzoekerscentra-haarlem en artikelen in het Haarlems Dagblad over dit onderwerp.

Omdat de brief met de mededeling slechts in een kleine straal rondom de locatie werd verspreid, hebben wij ’m als bijlage toegevoegd. In die brief wordt een bewonersbijeenkomst aangekondigd, zonder datum.

Het bestuur van het wijkplatform Koninginnebuurt zal volgende week een brief met vragen over de communicatie sturen aan de procesmanager en de programmamanager. Het staat bewoners vrij om dit ook op eigen gelegenheid te doen.

Lees hier de brief van de gemeente.

Met de buurt
Samen met het COA zoeken wij de samenwerking met de buurt op. Dat doen we door het samenstellen van een klankbordgroep, die onder andere bestaat uit omwonenden, de wijkagent, vertegenwoordigers van de gemeente en het COA. Deze groep volgt het reilen en zeilen van het azc in de buurt. Ook wordt er een beroep op vrijwilligers gedaan. Het COA verwelkomt vrijwilligers die Nederlandse les willen geven, helpen met fietsen repareren of op een andere manier voor kortere of langere tijd hun betrokkenheid bij de bewoners van het azc willen tonen. Als u wilt deelnemen aan de klankbordgroep of als vrijwilliger aan de slag wilt, dan kunt u contact opnemen met Joost Bolwidt, procesmanager via e-mail jbolwidt@haarlem.nl of telefonisch via 14023. De gemeente en het COA organiseren nog dit jaar een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Vragen en opmerkingen
Wij staan open voor vragen en opmerkingen. U kunt hiervoor terecht bij programmamanager Opvang Sandra Buisman via telefoonnummer 023-5115500 (informatienummer azc Zandvoort en Haarlem) en e-mail azcinhaarlem@haarlem.nl. Overige informatie over de opvang van asielzoekers in Haarlem is te vinden op www.haarlem.nl/asielzoekerscentra-haarlem. Informatie over de activiteiten van het COA en het leven op een opvanglocatie vindt u op www.coa.nl.