Steuntje in de rug voor belangeloze corona-initiatieven

In deze moeilijke tijd tonen veel Haarlemmers compassie met hun stadgenoten. Talrijke initiatieven worden ontwikkeld om medebewoners te ondersteunen en overeind te houden. Met telefooncirkels, boodschappenservices, koken voor alleenstaande ouderen en het organiseren van balkondisco’s helpen Haarlemmers elkaar deze periode door. De gemeente wil initiatiefnemers, die deze activiteiten belangeloos uitvoeren, graag een financieel steuntje in de rug geven.

Hoe werkt het? U heeft een activiteit opgezet waarmee u uw buurtgenoten of een specifieke groep Haarlemmers helpt de gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden. U maakt daarvoor kosten, die u grotendeels uit eigen zak betaalt. Plaats uw initiatief in de rubriek ‘Corona-initiatief’ op initiatievenwebsite HaarlemLink en vul het aanvraagformulier Subsidie corona-initiatief in. Op het formulier vindt u ook alle voorwaarden. Het maximale bedrag dat u kunt aanvragen is 300 euro.

Uw aanvraag wordt versneld behandeld; binnen een week hoort u of uw verzoek wordt ingewilligd. Het steuntje in de rug wordt bij een positief besluit zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

HaarlemLink is het initiatievenplatform van Haarlemmers voor Haarlemmers. Op de website staan sociale initiatieven zonder winstoogmerk. Samen met het platform van Buuv, waar bewoners één op één hulp kunnen bieden en vragen, het coronahulp platform van het Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving en het platform Haarlem-hartje-Haarlem, waar initiatieven van en voor lokale ondernemers te vinden zijn, wordt zo een totaaloverzicht van alle initiatieven in Haarlem geboden. Zo helpen we elkaar om de hulp en ondersteuning te vinden die bij eenieder van ons past. En dat is hard nodig.

Meer informatie? Kijk op www.haarlem.nl/corona-initiatieven.