Koffielezingen

Elke derde woensdag van de maand organiseert de wijkraad om 10:15 uur een koffielezing in:

Wijkcentrum de Baan, Nauwe Geldelozepad 17, 2012 Haarlem (inloop vanaf 9:30 uur)

Er wordt altijd een spreker uitgenodigd. De eerstvolgende ochtend wordt via de website en soms ook flyers in de wijkkasten aangekondigd.