Contact

voor vragen over de Wijkraad: info@dekoninginnebuurt.nl
voor vragen over de Willemien: wijkkrantwillemien@gmail.com

Handige nummers

Politie: 0900-8844
Handhaving: 023-5114950
Spaarnelanden: 023-7517200

Veiligheid op straat

Momenteel heeft de Koninginnebuurt twee wijkagenten: Stefan Paap en Daniëlle in den Berken. Maar als er urgente, verdachte of gevaarlijke situaties zijn, bel dan altijd met 112!
Voor minder urgente zaken maar die wel gemeld moeten worden bel met de politie Haarlem: 0900-8844.
Met de BuitenBeter-app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek en het moment dat u het signaleert! Dus download de app! www.buitenbeter.nl.

Melding Openbare Ruimte

De gemeente heeft een website waarop je meldingen kunt doen over problemen in de openbare ruimte zoals defecte straatverlichting, verstopte afvoerputten, slecht wegdek etc. De betreffende website vindt u hier: https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/

Grofvuil en ander afval in omgeving Koninginnebuurt

Als u op https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/ uw postcode en huisnummer invult, kunt u precies zien waar in de buurt u uw afval nog meer kwijt kunt.
Indien u informatie zoekt over het ophalen van afval, grofvuil of recycling bij het Milieuplein ga dan naar deze pagina van de Gemeente Haarlem.
Voor het laten ophalen van grofvuil maakt u een afspraak met Spaarnelanden. Dat kan online of telefonisch via 023 – 751 7200. Het kan zijn dat de afspraak voor het ophalen pas over enkele dagen is. U zet het grofvuil op de afgesproken dag voor 7.30 uur aan de kant van de weg. Het moet handzaam verpakt of gebundeld zijn en het pakket mag niet langer zijn dan 1,5 meter. Inwoners van Haarlem kunnen het grofvuil ook zelf naar het Milieuplein brengen. Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval tegen betaling laten ophalen of aanbieden op het Milieuplein.
V.w.b. problemen met de ondergrondse containers, neem direct contact op met Spaarnelanden.

Luchtkwaliteit

Haarlem ligt dicht bij zee en heeft veel natuur in de directe omgeving. Dat wil niet zeggen dat de luchtkwaliteit optimaal is. Via een landelijk meetnet wordt de kwaliteit constant gemeten. In Haarlem staat een meetpunt op de Schipholweg. Via de website van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit kunt u diverse meetgegevens opvragen (waaronder ook verwachtingen), zowel landelijk als per postcode. Dat laatste is niet exact, want de gepresenteerde gegevens zijn ‘representatief voor een gebied van 15 x 20 km’.

Bladafval in de herfst

Spaarnelanden verwijdert, in opdracht van de gemeente Haarlem, in het najaar het gevallen blad in de openbare ruimte met behulp van veegwagens en bladblazers. Bij het opruimen van bladafval ligt de prioriteit bij de veiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden als eerste bladvrij gemaakt. Omdat de bladeren vaak in korte tijd vallen, lukt het niet om overal tegelijk het blad op te ruimen. U kunt een handje helpen door zelf bladeren van de straat te verwijderen. Het blad kunt u kwijt in uw gft-container of inleveren op het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem, dat is geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 15.30 uur en elke dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Onveilige situaties door bladeren van bomen kunt u melden bij de gemeente Haarlem via de gemeentelijke website (zie hierboven bij Milieu en afval) of 14023. Meldingen worden binnen vijf werkdagen afgehandeld en alleen in behandeling genomen als het gaat om onveilige situaties, wanneer het wegdek bijvoorbeeld te glad wordt of wanneer goten overstromen door verstopping van bladeren.