De Wijkraad

De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die zo goed mogelijk de belangen proberen te behartigen van de wijkbewoners. Wij staan altijd open voor extra enthousiaste buurtgenoten om mee te denken en mee te helpen. Want zonder hulp kan de wijkraad niet bestaan en we doen het voor en met elkaar! Wil je meedoen en meedenken, meld je dan aan via info@dekoninginnebuurt.nl