Over ons

De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die zo goed mogelijk de belangen proberen te behartigen van de wijkbewoners. Wij staan altijd open voor extra enthousiaste buurtgenoten om mee te denken en mee te helpen. Want zonder hulp kan de wijkraad niet bestaan en we doen het voor en met elkaar! Wil je meedoen en meedenken, meld je dan aan via info@dekoninginnebuurt.nl.

Huidige bezetting Wijkraad Koninginnebuurt

Voorzitter: Stephanie Holslag
Vice-voorzitter: Bastiaan Dikker
Secretaris: VACATURE
Penningmeester: Mirjam Dierckxsens
Lid (sociale cohesie): Henny de Vos
Lid (mobiliteit): Léon Seegers
Lid (communicatie): Hestia de Vries
Lid (algemeen) VACATURE
Website: VACATURE

Allen te bereiken via info@dekoninginnebuurt.nl

Wijkindeling

Het gebied dat de wijkraad vertegenwoordigd is anders dan de officiële wijkindeling. De wijkraad Koninginnebuurt deelt de Koninginnebuurt met de wijkraad Bos en Vaart en vertegenwoordigd een deel van de wijk Den Hout. De gemeente Haarlem heeft hiervoor een actieve digitale kaart ontwikkeld, bekijk hem hier.