Over ons

Het wijkplatform bestaat uit een groep vrijwilligers die zo goed mogelijk de belangen proberen te behartigen van de wijkbewoners. Wij staan altijd open voor extra enthousiaste buurtgenoten om mee te denken en mee te helpen. Want zonder hulp kan het wijkplatform niet bestaan en we doen het voor en met elkaar! Wil je meedoen en meedenken, meld je dan aan via info@dekoninginnebuurt.nl.
De structuur van het nieuwe wijkplatform (voorheen de wijkraad) is van toepassing met ingang van de jaarvergadering van woensdag 17 april 2024. Het verschilt niet heel veel van hoe we reeds opereerden, omdat wij namelijk al zeer ‘inclusief’ waren met andere belangengroepen. Over wat er wel verandert, zie de Willemien van april 2024, pagina 3.

Huidige bezetting Wijkplatform Koninginnebuurt

Voorzitter: Stéphanie Holslag
Secretaris: VACATURE
Penningmeester: Mirjam Dierckxsens / VACATURE
Lid (sociale cohesie): Henny de Vos
Lid (mobiliteit & veiligheid): Léon Seegers
Lid (communicatie): Hestia de Vries
Lid (algemeen): Adeline ter Poorten
Lid (algemeen): VACATURE
Notulen: Birgitta de Gruijter
Websiteonderhoud: René de Graaff

Werkgroep ‘Vluchtelingen huisvesting’: Matty Brokking
Werkgroep ‘Waterbeheer’: Conny van Zuijlen & Hans Claus
Werkgroep ‘Luchtkwaliteit’: Erwin Poeze & Bart Poelman
Werkgroep ‘Groen in de wijk’ (beplanting etc.): VACATURE
Werkgroep ‘Groot onderhoud’: VACATURE
Werkgroep ‘Mensen maken de wijk’: Henny de Vos & Coby Scholten
Werkgroep ‘Jeugd & sport’: Bastiaan Dikker & Albert Menkveld

Allen te bereiken via info@dekoninginnebuurt.nl

Overige e-mailadressen:
penningmeester@dekoninginnebuurt.nl
nieuwsbrief@dekoninginnebuurt.nl
mensenmakendewijk@dekoninginnebuurt.nl
buurtevenement@dekoninginnebuurt.nl
werkgroep.infra@dekoninginnebuurt.nl
webredactie@dekoninginnebuurt.nl
expatshaarlemmerhout@gmail.com
wijkkrantwillemien@gmail.com
adverteren.willemien@gmail.com

Wijkindeling

Het gebied dat het wijkplatform vertegenwoordigt is anders dan de officiële wijkindeling. Het wijkplatform Koninginnebuurt deelt de Koninginnebuurt met het wijkplatform Bos en Vaart en vertegenwoordigt een deel van de wijk Den Hout. De gemeente Haarlem heeft hiervoor een actieve digitale kaart ontwikkeld, bekijk hem hier.