Vergaderingen

Reguliere wijkraad vergaderingen

De wijkraad zal vanaf september 2019 op de woensdagavonden gaan vergaderen. We starten om 20.00 bent u van harte uitgenodigd om langs te komen bij Stichting de Baan. Wij hebben besloten na toestemming van de aanwezigen tijdens de jaarvergadering van 10 april 2019 dat de wijkraadvergaderingen naar 4x per jaar gaan. We zullen meer thematische en relevante onderwerpen kiezen voor de vergadermomenten en zullen trachten de politiek hierbij ook steeds uit te nodigen. Dat maakt het voor eenieder interessanter en wordt de wijk nog meer betrokken.

De vergaderingen zullen plaatsvinden 2x voor de zomervakantie en 2x na de zomervakantie. De vergaderingen zijn openbaar. Voorafgaand aan het openbare deel is er een korte besloten overleg waarin de wijkraad zaken met elkaar afstemt, afspraken maakt of een standpunt bepaalt. Ook zal op de website de agenda en notulen verschijnen zodat u weet wat u kunt verwachten.

Overzicht wijkraadvergaderingen 2020

Coronaproof veilige vergadering op Woensdag 7 oktober 2020

20:00 in de Baan, Nauwe Gelderlozepad 17

Jaarvergadering

In maart houdt de wijkraad een jaarvergadering. Die vergadering bestaat uit 2 delen: een formeel gedeelte en een informeel gedeelte. Tijdens het formele deel worden onder meer het jaarverslag van de secretaris en de financiële verantwoording van de penningmeester besproken. Ook wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Het informele deel is de afgelopen jaren op diverse manieren ingevuld.

Bijgaand de notulen en de agenda van de afgelopen vergaderingen.