Vergaderingen

Reguliere wijkraad vergaderingen

De wijkraad vergadert zo’n vier keer per jaar. We proberen thematische en relevante onderwerpen kiezen voor de vergadermomenten en zullen trachten de politiek hierbij ook steeds uit te nodigen. Dat maakt het voor eenieder interessanter en wordt de wijk nog meer betrokken.

U ben van harte uitgenodigd om eens langs te komen tijdens een vergadering, locatie Stichting de Baan.

De vergaderingen zijn openbaar. Voorafgaand aan het openbare deel is er een korte besloten overleg waarin de wijkraad zaken met elkaar afstemt, afspraken maakt of een standpunt bepaalt. Ook zal op de website de agenda en notulen verschijnen zodat u weet wat u kunt verwachten.

Vergaderingen 2023

  • woensdag 29 november

Locatie: Baan, Nauwe Gelderlozepad 17
Tijd: 20.00 uur

Jaarvergadering

In april houdt de wijkraad een jaarvergadering. Die vergadering bestaat uit 2 delen: een formeel gedeelte en een informeel gedeelte. Tijdens het formele deel worden onder meer het jaarverslag van de secretaris en de financiƫle verantwoording van de penningmeester besproken. Ook wordt stilgestaan bij de onderwerpen die in het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Het informele deel is de afgelopen jaren op diverse manieren ingevuld.

Via deze link zijn de notulen en de agenda van de (vorige) vergaderingen in te zien.