Mensen maken de wijk

Een wijk, waar dan ook, krijgt een gezicht door de mensen die er wonen
Vanuit de wijk Koninginnebuurt zijn er betrokken bewoners die gezamenlijk
buurtinitiatieven ontwikkelen en uitvoeren om de participatie en sociale cohesie
in de wijk te bevorderen.
Sociale Cohesie gaat om sociale steun, wederkerigheid, wederzijds respect en
verbondenheid binnen en tussen groepen mensen.

Doel
Door gezamenlijke activiteiten en onderlinge contacten leren mensen elkaar
kennen, waardoor de sociale cohesie versterkt wordt. Men voelt zich meer
verbonden met elkaar en met de wijk, waardoor de kwaliteit van de leefomgeving
bevorderd wordt. En men zal eerder meedoen in de wijk of omkijken naar een
medebewoner.

In een tijd waarbij ook veel ouderen en kwetsbare mensen thuis blijven wonen is
het van groot belang voor de kwaliteit van leven van de bewoners als in een wijk
activiteiten worden aangeboden. Het is prettig als dat gebeurt in een centrum op
loopafstand of als er af en toe iemand bij een oudere langsgaat.
En laten we bij de activiteiten ook de jongeren in de wijk niet vergeten. Fijn om
samen te zijn en fijn om te leren omkijken naar de medemens! Jong geleerd is oud
gedaan.

Daarom het platform: Mensen maken de wijk

Koffieochtend Koninginnebuurt

Eén keer per maand organiseren we op woensdag de koffieochtend met daaraan
gekoppeld een lezing, presentatie of info-overdracht zoals bv. veiligheid etc.
De koffieochtenden vinden plaats in het centrum De Baan en zijn- voor alle
bewoners uit de wijk en eromheen.
Het is een goed bezochte activiteit en men ontmoet elkaar! Bewoners kijken er
naar uit.

Uitleg van het project
Het platform is laagdrempelig waardoor mensen gemakkelijker binnenlopen en
daardoor ook andere bewoners uit de wijk ontmoeten. Ook heeft het vaak een
educatief aspect, zoals bij de koffielezingen.
Verder organiseren we meerdere activiteiten die jong en oud verbinden, zoals de
buurttuin, de BuurtBand, een wintermarkt en kerstfeest in de wijk.
De buurtactiviteiten doen we samen met de Community vanuit het team De Baan
en ze staan aangekondigd op de website van de wijkraad en in de wijkkasten.
Ook flyeren we vaak om zodoende iedereen te bereiken.
We gaan bij bewoners langs om ze te verrassen met bloemetjes of presentjes die
vaak gemaakt zijn door deelnemers van ‘t Paleis.
Als locatie gebruiken we meestal het gebouw van Stichting de Baan. Dat is
centraal gelegen in de wijk en goed bereikbaar.

Beter een goede buur, dan een verre vriend!

De Koffieochtenden
Eén keer per maand organiseren we op woensdag de koffieochtend met daaraan
gekoppeld een lezing, presentatie of info-overdracht zoals bv. veiligheid etc.
De koffieochtenden vinden plaats in het centrum De Baan en zijn- voor alle
bewoners uit de wijk en eromheen.
Het is een goed bezochte activiteit en men ontmoet elkaar! Bewoners kijken er
naar uit.


Alarmborrel
De alarmborrel of -soep is een netwerk van meerdere organisaties of initiatieven
en wijkraden die werkzaam zijn in geheel Zuid-West. Ook vanuit de gemeente
wordt dit netwerk ondersteund.

Deze bijeenkomst, die altijd een thema heeft, vindt elke eerste maandag van de
maand plaats op wisselende locaties. Ook Mensen maken de wijk is hierbij
betrokken.


Wie doet er mee?
Natuurlijk kan dit platform alleen bestaan als voldoende bewoners uit de wijk
eraan mee doen. Wil je meedenken over nieuwe activiteiten, wil je iets
organiseren, of wil je gewoon helpen bij de activiteiten?
Dus wie wil zich hiervoor aanmelden?
Meld je aan bij Henny de Vos: info@dekoninginnebuurt.nl