Vereniging de Groene Kroon

Duurzaam wonen … voor en door buren in de Bosch&Vaart en Koninginnebuurt!

Vereniging De Groene Kroon is een initiatief gesteund door de wijkraden, bestemd voor meer dan 2000 adressen in de Bosch&Vaart, de Koninginnebuurt en direct aangrenzende straten. 

Voortgekomen uit de voormalige werkgroep Koningin Duurzaam, wil de vereniging zal de buurt blijven informeren en tevens volgende stappen gaan zetten. 

 • Wil je geld besparen op je energierekening?
 • Wil je je steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar: … waar te beginnen, met subsidies, urgenties?
 • Wil je eigenlijk niet te veel moeite en tijd investeren maar wil je wel voorbereid zijn op nieuwe regelgeving?
 • Heb je al veel gedaan aan verduurzaming, en wil je nog een stapje verder zetten, of je kennis & ervaring delen?

Word dan lid!

De Groene Kroon is opgericht door je buren, om elkaar te helpen met deze stappen.

Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van je traject naar verduurzaming door eerst een ‘nulmeting’ te doen, een besparingsdoel of maximale investeringslimiet te stellen, en je plan te synchroniseren met onvermijdelijk groot onderhoud in de toekomst.

Leden van de Groene Kroon krijgen een aantal hulpmiddelen aangeboden om goedkoper en sneller te verduurzamen, door een collectieve inzet.

Simpel gezegd, is ons doel tweeledig:

 • De warmtevraag verlagen, door isolatie en andere slimme oplossingen
 • Het warmteaanbod in een duurzamere vorm faciliteren = energietransitie = van’t gas af

Met een betalend ledenbestand kunnen wij concrete acties gaan ondernemen. Denk aan:

 • het inhuren van onafhankelijke energieconsultants, voor minstens 1 informatiebijeenkomst per kwartaal (ook voor niet-leden gratis te bezoeken)
 • het opleiden van “eigen” energiecoaches 
 • aankopen van licentie voor het Hoom dossier, een online handleiding om meerjarig groot onderhoud inzichtelijk te maken, en duurzamer te plannen.
 • Een nieuwsbrief
 • Dankzij steun en input van leden kunnen wij een volwaardige gesprekspartner zijn voor de Gemeente Haarlem over de rol van onze buurt in de energie transitie

Bezoek de website voor meer concrete informatie en tips:  www.degroenekroon.org

Vraag meer informatie aan via: info@degroenekroon.org