Willemien, de wijkkrant van de Koninginnebuurt

Redactie wijkkrant De Willemien: VACATURE voor een extra redactielid
Hestia de Vries
Ben Koster
Rony Weijers
Vormgeving: VACATURE (Hestia de Vries a.i.)

Bijgaand de digitale versies van de Willemien (klik op het plaatje):

een speciale groene editie

Willemien jaren 2002-2017