Buurtpreventie-app – Iordensstraat

Welkom in de BuurtPreventieApp van de Koninginnebuurt

Momenteel zijn twee WhatsApp-Buurtpreventiegroepen actief in de wijk, voor Tubergen en voor de Iordensstraat e.o.

Wil je je hierbij aansluiten? Stuur een berichtje naar het tel. nr. in de foto hierboven.

Wil je voor jouw omgeving ook een groepje maken? Goed idee! We geven je graag advies!


Hier zijn de afspraken/regels:
Het doel van deze groep is digitale buurtpreventie. Uitsluitend bedoeld voor serieuze meldingen, waar uw buurtgenoten iets aan hebben. Hopelijk blijft deze app dus heel stil!

Maak een melding van bijvoorbeeld:
INBRAAK – Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
DIEFSTAL – Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
VERDACHT GEDRAG
– Als u onbekenden waarneemt die overal naar binnen lopen te kijken of in brandgangen verdwijnen.
– Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk.
– Als een vreemd persoon zich te langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
VERDACHT GELUID – Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
BABBELTRUC – Als iemand zich met een smoes probeert binnen te laten in een woning.
VERMISSING van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
ANDERE DRINGENDE of NOODGEVALLEN waarbij de aandacht van wijkbewoners benodigd is.

Er zijn geen vaste regels over wat nu wél of níet verdacht is. Gedurende de avond/nacht lijkt iets eerder verdacht dan overdag.

Deze groepen vervangen NIET de politie of andere hulpverleningsdiensten! Wij geven uw melding in principe NIET door aan een andere instantie. U zult zelf moeten overwegen of u de politie wilt zien verschijnen… of slechts een melding in deze groep wilt plaatsen.

Alarmeren via 112 heeft een hogere prioriteit dan een melding in deze groep!!

Schroom niet om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer te veel bellen dan helemaal niet. Betreft het verdachte personen en/of voertuigen, dan zal de politie aan de melder als eerste vragen om een signalement/kenteken. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens op te nemen.

Foto’s:
Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit pas als reeds bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy.

Houd het KORT en ZAKELIJK:
Nadat er een melding is geplaatst, houd de conversatie dan kort en zakelijk en volg NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Goeie tip!’, ‘Oké’ en dat soort kreten, hetgeen de berichtgeving alleen maar verstoort. Dus ook geen duimpjes of smileys. Vergeet niet dat we in een buurtgroep zitten en niet in een buurthuis. Verder discussiëren kan achteraf via Nextdoor etc.

Heb je een niet-dringende vraag? Stel die dan rechtstreeks, aan de melder, NIET via de groep. Voorkom te veel ruis, want dan haken er te veel deelnemers af. 

Van deelnemers wordt verwacht dat ze met deze regels akkoord gaan. Indien iemand zich daar niet aan houdt, zal deze zonder enige discussie geschorst/verwijderd worden.

Op de website van Stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie) vindt u meer informatie over huisregels en tips hoe u het best een melding kunt maken.

U kunt zelf in uw eigen straat heel makkelijk een eigen WhatsApp-Buurtpreventie-app aanmaken.

Veiligheid in de wijk voorop!