Projecten

Vanuit de wijk zijn er projecten van betrokken bewoners die initiatieven
ontwikkelen en uitvoeren om de participatie, sociale cohesie, duurzaamheid,
veiligheid en leefbaarheid te bevorderen in de wijk.

1 Mensen maken de wijk
2 De Groene Kroon
3 Stichting Klem
4 Community
5 Buurtpreventie Iordensstraat
6 Adviescommissie Haarlemmerhout (meer informatie volgt)
7 Buurtband
8 Koningin tussen de Schuifdeuren
9 Vrienden van de Haarlemmerhout (meer informatie volgt)

Onder elk project / initiatief / platform vindt u de informatie en het doel ervan.