Projecten

In een wijk, waar dan ook, zijn het de mensen die er wonen waardoor de wijk een gezicht krijgt.

Vanuit de wijkraad is er een netwerk van betrokken bewoners die gezamenlijk initiatieven ontwikkelen  en uitvoeren om de participatie en sociale cohesie te bevorderen in de wijk.

Mensen maken de wijk is een project dat wijkbewoners wil betrekken bij alles wat er in hun eigen straat gebeurt. Op die manier wil het project de sociale cohesie, of beter, de sociale duurzaamheid in de wijk bevorderen. Hoe functioneert de buurt zodanig dat jong en oud er en veilig en plezierig woont, bewoners elkaar kennen, samen problemen kunnen oplossen, en bewoners niet vereenzamen. Een enthousiaste groep bewoners uit de Koninginnebuurt hebben een projectgroep gevormd waarin sociale initiatieven in de straat en/of wijk worden ontwikkeld en uitgevoerd. De visie hierachter was (en is): indien je de mensen in je buurt kent, zal je ook elkaar helpen indien iemand hulp nodig heeft, of men vraagt eerder hulp aan de buren. Inmiddels zijn binnen de projectgroep de volgende projecten bedacht en uitgevoerd (of lopen nog steeds).