BuurtBand

Wat is de BuurtBand?
We willen met iedereen tussen 16 en 96 jaar muziek maken. Want van muziek
wordt iedereen blij! Wij zijn Stichting de Baan en bewoners uit de wijk.
Het is een landelijk project dat gestart is in Utrecht.

Waarom?
Om mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de wijk met elkaar te
verbinden en samen muziek te maken en op te treden.

Wie?
Voor iedereen. We leven in een samenleving waar iedereen naast elkaar woont,
maar hoe goed kennen we de buren? Door muziek te maken leren we elkaar
kennen en ontmoeten we de toeschouwers.

Wil je ook meedoen?
Het is laagdrempelig. Maar behalve amateurmuzikanten zijn ook professionele
muzikanten welkom!

Wanneer?
Op donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur oefenen we in De Baan, en
daarnaast treden we ook op, samen met de buurtband uit Haarlem-Oost.
Ga voor info naar info@stichtingdebaan.nl