De Groene Kroon

Duurzaam wonen voor en door buren in de Bosch & Vaart en de Koninginnebuurt!

Wijkcooperatie De Groene Kroon is voortgekomen uit werkgroep Koningin Duurzaam en zal de buurt blijven informeren en volgende stappen gaan zetten. De Groene Kroon is een non-profit cooperatie voor meer dan 2000 adressen in de Bosch &Vaart wijk, de Koninginnebuurt en direct aangrenzende straten. Wij zijn onafhankelijk, staan los van de wijkraden, maar overleggen graag voor steun en betrokkenheid.

  • Wil je geld besparen op je energierekening?
  • Wil je je steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar: … waar te beginnen, met subsidies, urgenties?
  • Wil je eigenlijk niet te veel moeite en tijd investeren maar verwacht je wel dat er veel bij komt kijken met de nieuwe regelgeving?

Wordt dan NU lid!

Je bent een dief van je eigen portemonnee als je groot onderhoud gaat plannen maar ons en onze hulpmiddelen niet inzet

Ons doel is tweeledig

  • De warmtevraag verlagen, door isolatie en andere slimme oplossingen
  • Het warmteaanbod in een duurzamere vorm faciliteren = energietransitie = van’t gas af

Met een betalend ledenbestand kunnen wij concrete acties gaan ondernemen. Denk aan:

  • het inhuren van energieconsultants
  • het opleiden van “eigen” energiecoaches
  • aankopen van lcientie voor het Hoom dossier (info volgt verderop)

Coorperatie De Groene Kroon heeft per kwartaal een informatiebijeenkomst, gratis voor niet-leden. Op de website staan de data vermeld. Ook hebben we een nieuwsbrief voor iedereen en werken we hard aan een eigen website.

Voor meer informatie mail naar: groenekroonduurzaam@gmail.com