Drie Extra Opvanglocaties Vluchtelingen

Op dit moment staat de gemeente aan het begin van het plan om het Elan gebouw geschikt te maken voor de vluchtelingen uit Oekraine. Na het zomerreces wordt er een informatie-avond georganiseerd voor de buurt. Al dan niet in combinatie met een bijeenkomst van de wijkraad. Afhankelijk van hoe voortvarend de gemeente in de zomerweken kan zijn. De informatieavond wordt september of oktober.Tegen het besluit van het college van 28 juni kan geen bezwaar gemaakt worden. Dat kan wel op het moment dat er een omgevingsvergunning wordt verstrekt voor de verbouwing en het afwijken van het bestemmingsplan. Zo ver is het nog lang niet. Via de app ‘OmgevingsAlert’ kunnen omwonenden op de hoogte blijven van alle vergunningaanvragen in de buurt.De verbouwing van het pand is overigens ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraine (geen asielzoekers). Mochten de omstandigheden in Oekraine zodanig verbeteren dat dergelijke opvang niet meer nodig is, dan onderzoekt de gemeente of andere doelgroepen tijdelijk hier opgevangen kunnen worden. Daar is op dit moment geen sprake van.

Lees hier het hele artikel.