Hoe zie jij Haarlem in de toekomst voor je?

NIEUWSBERICHT vanuit de Gemeente Haarlem

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaan wij daarover verder met jullie in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Evenals de vorige keren is het onze intentie een zo interactief mogelijke sessie te organiseren. Een samenvatting van deze ‘Eerste Schets’ ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst, evenals de inloginstructies (link en wachtwoord) voor de Zoomsessie. 

Bij het opstellen van de eerste schets hebben we gebruik gemaakt van jullie inbreng in de vorige bijeenkomsten. Mede met behulp van deze inbreng hebben we richting gegeven aan de visie. Deze eerste schets is een volgende stap in het proces om tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen. Graag presenteren wij de belangrijkste punten uit deze eerste schets. We horen graag of jullie je herkennen in de uitgangspunten en bespreken een aantal dilemma’s waarin we keuzes moeten gaan maken. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee bij het verder afmaken van de ontwerp Omgevingsvisie. De planning is om dit ontwerp eind maart/begin april af te ronden, waarna de ontwerp Omgevingsvisie ter visie gelegd zal worden.

We hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn! Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl

Nieuwsbericht:
https://www.haarlem.nl/nieuws/hoe-zie-jij-haarlem-in-de-toekomst-voor-je/