Extra containers in de wijk

BERICHT VAN DE GEMEENTE:

Beste wijkraad, 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de plaatsing van de extra containers in uw wijk voor papier, PBD en gft en etensresten. Helaas verloopt de planning iets anders dan voorzien, omdat een aantal containers niet tijdig geleverd kunnen worden. Deze containers zullen uiterlijk in week 50 (van 9 t/m 14 december) geplaatst worden.

Overigens worden de meeste containers in uw wijk gewoon volgens planning geplaatst (of zijn al geplaatst) tussen 18 en 30 november. 

Mocht u vragen hierover krijgen van bewoners, dan kunt u hen doorverwijzen naar onze klantenservice t: 023- 75 17 200, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Bewoners vinden onze contactgegevens ook op onze website.