Mobiliteitstafel verplaatst

De Mobiliteitstafel Haarlem is een initiatief van HaarlemKlem om alle belanghebbenden bij de inrichtingsvraagstukken in één dialoog bijeen te brengen en daarmee een bron van informatie en terugkoppeling te vormen. Voor de Gemeente Haarlem, maar mogelijk ook in bredere kring, voor de regio Zuid-Kennemerland, de Metropoolregio Amsterdam of de Provincie Noord-Holland, in vraagstukken die Haarlem…

Continue Reading

Wijkraad zaken

De wijkraad heeft een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De Jaarvergadering in oktober 2021 luidde het vertrek aan van Ruud…