Nieuwsbrief april 2024

In deze korte nieuwsbrief (beknopt omdat de wijkkrant binnenkort zal verschijnen) o.a.:

– Lever je wensen & suggesties voor project KNEK in vóór 12 april
– Uitnodiging jaarvergadering Wijkraad op 17 april
– Koffielezing over verzetsrelaas ‘Desnoods met wapens’, op 17 april om 10.30 uur.
Lees de nieuwsbrief hier.