Geannuleerd – Jaarvergadering Wijkraad en debat verkeer & veiligheid met wethouder Floor Roduner – 1 april (nee, geen grap!)

Beste buren.

Wegens het coronavirus zal de jaarvergadering in de Baan op 1 april geen doorgang krijgen. 

Wij zullen jullie informeren via Nextdoor en de zomer editie van de Willemien, wanneer de vergadering dan plaats zal vinden.

Voor nu, wees voorzichtig, zorg goed voor elkaar en laten we virtueel elkaar een hart onder de riem steken.

Wijkraad Koninginnebuurt

De jaarvergadering vindt plaats op woensdagavond 1 april 2020 om 19.45 uur in de Baan. Na een kort officieel gedeelte gaan we aan 5 dialoogtafels onder het thema Leefbaarheid  5 onderwerpen met elkaar bespreken; 

  1. parkeren in de wijk
  2. fietsenproblematiek
  3. straatmeubilair
  4. groen in de wijk
  5. toegankelijkheid.

Wethouder Floor Roduner zal naast bewoners die ook in de gemeenteraad zitten aanwezig zijn. Aansluitend is er een gezellige borrel met een hapje om nog een en ander door te spreken. 

Wijkraad Koninginnebuurt nodigt jullie van harte uit om mee te doen met dit debat over verkeer & veiligheid in onze buurt. Voor details zie www.dekoninginnebuurt.nl onder het kopje wijkraadzaken.