Nieuwsbrief april 2023

Lees in de nieuwsbrief van deze maand over de geplande jaarvergadering, het gebiedsplan van de gemeente, buurtactiviteiten, de koffielezing, de buurt & beweegtuin, bewegen voor senioren, blijffit, de buurtband en het sociaal wijkteam.

De wijkraad wenst iedereen een mooi begin van de lente & fijn Pasen.