Wijkraad zaken

De wijkraad heeft een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De Jaarvergadering in oktober 2021 luidde het vertrek aan van Ruud van der Pluijm en Mirjam Sintnicolaas in en verwelkomde de nieuwe voorzitter Floris Lems. Gelukkig is er nu ook een nieuwe secretaris gevonden in Vittor Cancian! Zij zullen zich in de Willemien aan jullie voorstellen.

De wijkraad.

Sinds de jaarvergadering in oktober 2021 is de samenstelling van de wijkraad als volgt:

Voorzitter                Floris Lems 

Secretaris                Vittor Cancian

Penningmeester     Mirjam Dierckxsens 

Wijkraadslid            Leon Seegers (verkeer en mobiliteit in de wijk) 

Wijkraadslid            Henny de Vos  (mensen maken de wijk, community, sociaal welzijn)

Allen zijn te bereiken via info@dekoninginnebuurt.nl    

Maar … we zijn nog steeds op zoek naar meer wijkraadsleden!  Bijvoorbeeld om te helpen met onze aanwezigheid op Social Media, website beheer, met ‘Groen in de wijk’, organiseren van jeugd voetbaltoernooitjes in het Wilhelminaplein, of de terugkeer van het wijkfeest.  Meld u zich vooral aan!

Bovendien: onderstaande groepen werken samen met de wijkraad en hebben ook behoefte aan nieuwe (bestuurs)leden, zoals:

·         stichting Stel / KLEM

·         De Groene Kroon 

·         Adviescommissie Haarlemmerhout.

·         Community Building vanuit de Baan (samenwerking met andere instanties)

·         Project bij de nieuwbouw op de Dreef,  

·         Wijkkrant de Willemien (redactie / schrijven, vormgeving,  advertenties)

Met vriendelijke groet,  Henny de Vos 

info@dekoninginnebuurt.nl