Vacature secretaris en penningmeester

Het bestuur van de wijkraad (toekomstig wijkplatform) is naarstig op zoek naar een secretaris en een penningmeester.

De secretaris-rol heeft prioriteit want voor het vaststellen van de statuten van het wijkplatform is iemand in die functie noodzakelijk.  De positie is al een tijdje vacant en wordt ondertussen door meer dan één persoon waargenomen, dat betekent in de praktijk dat de andere bestuursleden bij toerbeurt de agenda vaststellen en vergaderingen organiseren.  De taak van notulist wordt wel waargenomen door een buurtgenote, Birgitta, en zij wil dit ook in de toekomst blijven doen, waarvoor veel dank!  Dat scheelt dus weer een taak voor de toekomstige secretaris, maar er moet dus echt een buurtgenoot komen die formeel de overige taakjes op zich kan nemen.  Wie o wie?

De penningmeester-rol heeft iets minder prioriteit omdat de huidige penningmeester deze rol al jaren met veel plezier vervult, maar op korte termijn graag wil beginnen met het inwerken van een opvolger.  Omdat wij een stichting zijn (geen vereniging) is er geen sprake van contributie-administratie, en onze penningmeesters taken zijn dus relatief eenvoudig.  Wie wil het stokje van Mirjam overnemen?

Reacties of vragen graag richten aan info@dekoninginnebuurt.nl, of via 06-50867040.