Koninginnebuurt in Haarlem beste buurt van Noord-Holland

HAARLEM De beste buurt van Noord-Holland is de  Koninginnebuurt in Haarlem. Dit blijkt uit onderzoek van Nextdoor, het netwerk voor buren, dat in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd. Inwoners geven hun buurt een rapportcijfer van 8,65. Bloemendaal is volgens het onderzoek de beste gemeente in Noord-Holland. De inwoners gaven de gemeente het rapportcijfer 8,28. Dat is net iets minder dan de best beoordeelde gemeente in Nederland. Dat is Bunnik (provincie Utrecht) met een rapportcijfer van 8,3. 

Bijna 30.000 respondenten uit meer dan 13.000 buurten deden tussen 10 juni en 14 juli mee aan de enquête van Nextdoor en de Vrije Universiteit waarin de leefbaarheid van buurten in Nederland centraal stond. Er zijn vijf belangrijke thema’s nader onderzocht: het contact met buren, de sociale cohesie in de buurt, het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid. Bij elk thema werd gekeken naar de impact ervan op de score. Zo is er inzicht verkregen in welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente Bunnik op betrokkenheid en activiteiten met de buurt bijna twee keer zo hoog scoort als het landelijk gemiddelde.

THUIS VOELEN Contact met buren is belangrijkste graadmeter “Een hoog rapportcijfer hangt vooral sterk samen met in hoeverre bewoners zich thuis voelen in de buurt en in veel mindere mate met het fysieke aspect zoals de bebouwing en het onderhoud van de woningen,” aldus dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam. Mensen die hun buurt beter beoordelen, hebben gemiddeld genomen meer contact met de buren en helpen elkaar vaker. 

ERGEREN AAN BUREN Ook de frequentie van buurtactiviteiten en initiatieven hangt positief samen met de beoordeling van de buurt. “Opvallend is wel dat er vaker samen actie wordt gevoerd in de meer welvarende en beter beoordeelde buurten, dan in de minder goed beoordeelde, doorgaans minder welvarende buurten. Vaak wordt gedacht dat ouderen zich ergeren aan buren, maar uit ons onderzoek blijkt juist dat ouderen zich minder vaak ergeren aan hun buren. Met name mensen in de leeftijdscategorie 75-plus,” aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam. In buurten die laag beoordeeld worden, ergert bijna iedereen zich weleens aan de buren, ongeacht iemands leeftijd. In de minst beoordeelde buurten ergert 80 procent zich af en toe aan een buur. In de best beoordeelde buurten schommelt dat rond de 50 procent.

Bij de ergernissen aan buren staat geluidsoverlast door feestjes of muziek bovenaan. Overlast door seksgeluiden scoort het laagst. Maar een paar procent van de deelnemers aan de enquête gaf aan daar hinder van te ondervinden.

VEILIGHEID Wat betreft veiligheid voelt ongeveer 88 procent van de respondenten die hun buurt goed beoordelen, zich ’s avonds veilig. Ter vergelijking, dit percentage ligt in de slechtst beoordeelde buurten op ongeveer 54 procent. 

EENZAAMHEID De mate van eenzaamheid die bewoners ondervinden is sterk gerelateerd aan zowel het gemiddelde inkomen van de buurt als aan de mate van stedelijkheid. In welgestelde, zeer sterk stedelijke buurten is ongeveer 7 procent van de respondenten eenzaam, in welgestelde plattelandsgebieden is dit 4 procent. In minder welvarende buurten in grote steden is 25 procent eenzaam en op het platteland voelt 13 procent van de respondenten zich eenzaam.

“Uit het onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen de frequentie van het contact met buren en en een positieve buurtbeoordeling. Het is mooi om te zien dat buurten waarin de leefbaarheidsscore hoog is, buren elkaar makkelijk weten te vinden, elkaar meer dan gemiddeld helpen en contact met elkaar hebben. Het sociale aspect van je woonomgeving is van groter belang dan de fysieke aspecten en de voorzieningen. Zo zien we dat je buurt gemaakt wordt door mensen; je buren en niet de omgeving,” aldus Michel Visser, Community & Partnership Manager Nextdoor Nederland.