Koffieochtend 21 december + kerstlunch (reserveren vóór 20 december)

De volgende koffieochtend is op woensdag 21 december en dan komen de
kinderen van de Bos en Vaartschool weer kerstliedjes zingen.
We verkopen ook prachtige kerststukjes die gemaakt worden door de deelnemers
van Het Paleis, dus kom langs! De inloop is om 10 uur en de zang start om 11 uur.

Aansluitend, om 12 uur, is er een kerstlunch voor wijkbewoners, de deelnemers van Het Paleis
en het team van De Baan.
De kosten voor de lunch zijn € 5,- per persoon.
U kunt zich aanmelden (vóór 20 december) bij het team van De Baan team@stichtingdebaan.nl