Conceptnotulen wijkraadsvergadering

Lees hier de conceptnotulen van de vergadering van 28 februari. Deze notulen dienen bij de volgende openbare vergadering nog goedgekeurd te worden.