Wijkplatform Koninginnebuurt

Een wijkplatform is een netwerk van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor de wijk. De rol van het wijkplatform is die van verbinder en ondersteuner van initiatieven en activiteiten in de wijk. Iedereen mag meedoen. Vorm en werkwijze zijn vrij.
Lees hier meer over het wijkplatform Koninginnebuurt. Het is nog een werk in uitvoering dat relevant is voor de notulen van 28 februari jl. en niet per se voor de volgende vergadering.