Infra

Werkgroep Infrastructuur Koninginnebuurt-Bosch en Vaart

Deze werkgroep is opgericht door de wijkraden Koninginnebuurt en Bosch en Vaart, in maart 2019.

De directe aanleiding is:

  1. Te veel doorgaand verkeer door de woonwijken zoals de Koninginnebuurt.
  2. Te veel doorgaand verkeer met bestemming buiten Haarlem zoals Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort door de hoofdwegen.
  3. Te weinig doorstroming/tijdwinst op de ring.

Het is duidelijk dat het doorgaand verkeer niet langer door het centraal stedelijk gebied moet worden geleid. De gemeente moet oplossingen zoeken in de geest van een ringweg. Hetzij een aantal maatregelen waardoor het verkeer soepel om Haarlem-Zuid richting Westelijke Randweg wordt geleid, hetzij een tunnel, hetzij een andere oplossing.

De Werkgroep Infra (voluit Werkgroep Infrastructuur en mobiliteit Koninginnebuurt en Bosch en Vaart) probeert in samenspraak met de gemeente tot oplossingen voor dit probleem te komen. Dat is niet eenvoudig. In de SOR, CROW en Duurzaam Veilig worden verstandige richtingen aangegeven. De gemeente lijkt zich ten volle te beseffen wat er moet gebeuren.

Maar in de praktijk werkt de gemeente met kleine projecten, met afgebakende taken, bevoegdheden en budgetten. Wat zo’n project moet bereiken, wordt niet in lijn gebracht met, bijvoorbeeld, de SOR.

Het recent gereedgekomen project Julianastraat is zo’n voorbeeld. Zowel de Schouwtjeslaan als de Eerste Emmastraat is overbelast. Zij verwerken nu al 60% meer verkeer dan de CROW aangeeft. Dit zal naar 100% of zelfs meer stijgen bij het gereedkomen van de Spoorzone. De Eerste Emmastraat is bovendien volgens Duurzaam Veilig slechts geschikt als 30 km/u weg. Beide straten worden gebruikt als hoofdverbinding voor het oost-westverkeer, bij gebrek aan een andere geschikte route.

Een gesprek van de burgers met hun gemeente is hard nodig. Want veranderingen komen moeizaam van de grond. In het project Julianastraat zijn, ondanks aandringen, kansen blijven ‘voor te sorteren’ op een meer wenselijke situatie. Nu zijn de straten en de riolering sterk verbeterd, maar de verkeersmobiliteit is nog even problematisch als voorheen, en wordt steeds problematischer. Daarvoor is deze werkgroep ingesteld.