Werkzaamheden aan Kwekerijpad. Start: maandag 16 november

Informatie over de werkzaamheden aan de vervanging van de beschoeiing langs de Leidsevaart ter hoogte van het Kwekerijpad. Deze werkzaamheden worden gestart vanaf de week van 16 november (week 47) en worden uitgevoerd door de firma Paape B.V. in opdracht van gemeente Haarlem. Voor de jaarwisseling zijn de werkzaamheden gereed.

Het werk wordt overdag en grootdeels vanaf het water uitgevoerd, waarbij het nog mogelijk is het werk per vaartuig te passeren. In verband met de benodigde werkruimte is het wel nodig het Kwekerijpad deels af te sluiten, waarbij voetgangers te allen tijde kunnen passeren via het bestaande voetpad en fietsverkeer wordt gestimuleerd om via de Koninginnestraat-Tweede Emmastraat om te rijden. Zo wordt geprobeerd de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Voor een verdere toelichting op het werk, de contactgegevens gedurende de uitvoering en een tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen, is in de bijlage de bewonersbrief bijgevoegd welke in de nabije omgeving van het werk wordt verspreid.

Indien u hierover contact op wilt nemen met gemeente Haarlem, kan dit via telefoonnummer 14 023 (023 511 5115).