Wagenweg comite 30 KM stopt!

Beste bewoners van de Wagenweg/Bos en Vaartbuurt/Koninginnebuurt,

We hebben als comité ‘Wagenweg veiliger’ en vooral als bewoners veel lawaai gemaakt richting de gemeente Haarlem om aandacht te vragen voor de onveiligheid van onze straat. Daarom stuurden we een enquête in de zomer via de buurtapp, Wat mooi dat meer dan 300 mensen de moeite hebben genomen om deze in te vullen. We zagen een brede steun uit de buurt voor ons comité. Zo op de valreep van het jaar een terugkoppeling van de resultaten.

De conclusies uit de enquête die jullie in mei massaal hebben ingevuld, zijn gepresenteerd op de inspraakavond van 16 mei. De conclusies waren niet mis te verstaan; het verkeer op de Wagenweg is toegenomen en bewoners voelen zich onveilig. Samen met de kinderen van de Bos en Vaart school is er ingesproken door het comité ‘Wagenweg veiliger’ en niet zonder resultaat. Naast de aandacht in de pers, heeft de wethouder aangegeven onze straat te bezien in relatie tot andere drukke en gevaarlijke wegen.

De aandacht heeft zich daarna verlegd naar de veiligheid rond de Bos en Vaart school. Er is in september een schouw bij de school geweest tijdens een drukke ochtend spits. Vanuit de gemeente werd onderstreept dat er op korte termijn passende maatregelen getroffen moesten worden; smileys, waarschuwingsborden en ledlampjes bij de zebrapaden. De laatste twee zijn er gekomen, de smileys laten helaas nog op zich wachten. Maar wie weet komen deze er toch op korte termijn? Voor de lange termijn (2028) hebben we onze hoop gevestigd op het plan om van de hele binnenstad van Haarlem een 30km zone te maken

Het zijn kleine ‘overwinningen’, maar in het grotere geheel hebben we de Wagenweg op de kaart gezet. Onze taak is voorbij. Het is nu aan de grotere infrastructuurprojecten om de belangen van de Wagenweg te behartigen. Met de wijkraad als linking pin naar de bewoners.

Veel dank voor jullie support en inbreng.

Comité Wagenweg Veiliger