Voor een tientje, een Houtvriendje

Een Houtvriendje draagt het Houtfestival een warm hart toe. Het Houtfestival wordt georganiseerd door een pool van professionele vrijwilligers. Het is ook bewust gratis, dus zonder hekken en tascontrole, om zo de ontspannen sfeer te kunnen behouden.

Maar een festival organiseren kost veel geld. Steun is dan ook essentieel. Het Houtfestival krijgt een deel van de Gemeente Haarlem, van enkele fondsen en van samenwerkingspartners. Maar dat is niet voldoende. We hebben ook jouw hulp nodig. Wij werken met beperkte middelen, dus jouw bijdrage is letterlijk onbetaalbaar.

Je verbindt je aan het meest kleurrijke en mondiale festival van de regio Haarlem. Daarnaast deel je mee in de boodschap dat het belangrijk is elkaars achtergronden en culturen te kennen, omdat een multiculturele samenleving juist een verrijking is in plaats van een bedreiging.

De grensoverschrijdende muziek en de open en toegankelijke sfeer op Houtfestival verbroedert en verbindt mensen van jong tot oud, van allochtoon tot autochtoon. Voor een tientje per jaar word je al Houtvriendje en steun je het Houtfestival.

Alle informatie is te vinden op www.houtfestival.nl