Vandalisme in het Vogelbos Eindenhout

Van de vrienden van de Haarlemmerhout

Achter het Huis met de Beelden aan de Wagenweg ligt een deel van de Haarlemmerhout, ook bekend als de Eindenhout. De naam Eindenhout wordt al meer dan drie eeuwen gebruikt voor een buurtschap aan het zuidwesteinde van de Haarlemmerhout. (Brinkgreve, 1984). Achter de theekoepel ligt een zeer bijzonder bosje: het Vogelbos. Dit bos is niet openbaar toegankelijk maar eenmaal per jaar is er een rondleiding met een deskundige. Dit bos is zo bijzonder vanwege de broedende vogels, de bijzondere planten, de (korst-)mossen en de paddenstoelen.

De gemeenteraad van Haarlem heeft in juni 1974 besloten het Vogelbosje tot natuurreservaat uit te roepen. Richtlijnen werden opgesteld voor het beheer en het aantal toe te laten bezoekers “de rust blijft dus gehandhaafd.”

Nu, in deze stille en ook rare tijd, heeft er zich iets verontrustends plaatsgevonden.

Om het Vogelbos ligt een vaart met een afgesloten toegang naar het bos. Groepen jongeren hebben in de afgelopen periode in het bos hutten gebouwd, bruggen gemaakt met gezaagd hout uit de Eindehout (flinke schade) en een vuurtje gestookt! Dit heeft grote verstoring veroorzaakt voor de vogels in het broedseizoen. De IJsvogel die juist deze winter een broedwand heeft gekregen, is verjaagd. De Buizerden die in de hoge bomen een nest hebben, lopen gevaar verjaagd te worden door de onrust. Planten worden vertrapt en vlinders verdwijnen.

We hebben niet zoveel mooie bijzondere groene plekjes in Haarlem, laten we er met z’n allen voorzichtig mee omgaan. Ouders, spreek met je kinderen over het voorzichtig omgaan met de natuur. Dit is natuurlijk ontzettend jammer.