Klem: STEL

Speerpunten Stichting Tunnel En Leefbaarheid

Het verkeer in en om de woonkernen in Zuid-Kennemerland veroorzaakt problemen rond veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze problemen zullen groter worden en een oplossing is nog niet in zicht.

We stellen aan de orde bij de betrokken partijen uit de publieke en private sector:

  1. Er is een sterke relatie tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op zowel lokaal als regionaal niveau.
  2. Het is nodig in kaart te brengen hoe op lokaal en regionaal niveau wordt aangekeken tegen de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid.
  3. Wij willen overeenstemming bereiken met betrokken partijen over de juiste balans verkeer door en rond het stedelijk gebied, waarmee gestelde problemen worden opgelost.

Contact: stel2017@xs4all.nl