Koningin Duurzaam

De werkgroep Koningin Duurzaam is opgegaan in Vereniging De Groene Kroon (zie www.degroenekroon.org).  

Evenals voorheen de werkgroep Koningin Duurzaam regelmatig informatiebijeenkomsten organiseerde, gratis voor alle buren, zal vereniging De Groene Kroon dat ook gaan doen.

Vereniging De Groene Kroon wil naast informeren ook meer actie gaan ondernemen. 

Om het vele werk en de toewijding van de leden van Koningin Duurzaam eer aan te doen, volgt hier een beknopte geschiedenis. Op initiatief van Marijke Gantvoort werd Koningin Duurzaam opgericht in januari 2013.

In het najaar van 2013 werd, met medewerking van Benno Boeters en Christien van Versseveld, een volledige aparte Groene editie van de ‘Willemien’ geschreven (bekijk de PDF – deze bevat veel informatie) en huis aan huis verspreid in de buurt.

Noemenswaardige activiteiten waren de enquête ‘Wat betekent duurzaamheid voor u?’, bijeenkomsten over zonnepanelen en de Zonatlas en meer recent de toelichting van de gemeente over de mogelijke stappen naar gasloos wonen in de toekomst, en de onderzoeken van de Huizenaanpak voor gasloos wonen in Tubergen. In 2017 trad Marijke Gantvoort terug uit de werkgroep Koningin Duurzaam.

Tijdens een paar latere bijeenkomsten van de werkgroep (toen georganiseerd door Ernest, Ruthger en Willem) spraken gastsprekers uit het Ramplaankwartier en Garenkokerskwartier over hun grootschalige verduurzamingsprojecten: een wijkbreed warmtenet en een duurzaam buurtonderhoudsplan.  Geïnspireerd door deze projecten besloten drie aanwezigen om ook in onze eigen buurt de verduurzaming naar een actief niveau te gaan duwen: dat werd Vereniging De Groene Kroon.

Tegelijkertijd speelde de wijkraad Bosch en Vaart met een dergelijk idee, en het lag voor de hand, gezien de hoeveelheid energie die daarin gaat zitten én gezien dezelfde gemiddelde leeftijd en formaten van de huizen in de twee buurten, om de krachten onder één noemer te bundelen.  

Het huidige bestuur van De Groene Kroon is de voorgaande leden van Koningin Duurzaam zeer erkentelijk voor hun voorwerk en hun steun.