Kapvergunning Beuk Koninginneweg

Persoonlijk ingezonden stuk van bewoonster Marijke Don:

Wat een gek toeval dat gisteren de aanvraag voor de kapvergunning  van de mooie monumentale bruine beuk tegenover mijn huis is gepubliceerd.  

De meesten van de buurtgenoten zullen de boom kennen als zij de buurt inkomen vanaf de Wagenweg met op de hoek café de Tapuit. Een prachtige grote beuk met takken al hangend over de rijweg en de stoep voor mijn huis. In mijn voortuin staat in de hoek naast het vroegere kantoorgebouw, dat sinds drie jaar tot appartementen verbouwd wordt, een wilde pruim met ook rood/bruin blad en vroeg in het voorjaar roze bloesem. De wilde pruim stond er al lange tijd voor wij het huis betrokken in 1978. De beuk is veel ouder, want geplant tussen 1880 en 1890, dus ook ouder dan de herenhuizen er om heen, die stammen uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. De kavel waar de beuk in staat, is nooit bebouwd geworden. In het bestemmingsplan is wel een plekje aangegeven waar nog een woning zou mogen komen. De grond behoorde bij het pand Wilhelminapark 1, waar geluidsstudio’s voor reclame in waren gevestigd en diende als parkeerterrein voor hun klanten, de bijbehorende garage naast Koninginneweg 108 werd verbouwd tot extra werkruimte voor de geluidsstudio’s. Tot het bedrijf vertrok naar de Waarderpolder, omdat de villa te klein was geworden. Het geheel stond te koop met op het parkeerterrein een woongebouw ingetekend. Het als geheel verkopen lukte niet. Woonhuis Wilhelminapark 1 werd apart verkocht en later het parkeerterrein met beuk en aanbehoren aan de buren aan de oostkant op Koninginneweg 108. Er ging toen het praatje rond dat deze bewoners het gekocht hadden om onaangename ontwikkelingen tegen te gaan.            

In december 2019 werd vergunning verleend om daar in opdracht van de bewoners van nr.108 een kolossale villa te bouwen, ongeveer even hoog als de bebouwing in de omgeving, maar wel heel erg breed, de bebouwing  steekt gedeeltelijk door onder de kroon van de beuk, bovendien is eronder een kelder die meer dan 4 m. diep moet worden, ook onder het gedeelte dat het dichtst bij de stam van de beuk (4-6 m) komt. De hoogte van de zijmuur terplekke incl. borstwering is ruim 8m. Om te kunnen bouwen zullen zowel de takken als de wortels zodanig worden beschadigd, dat de beuk grote kans heeft het loodje te leggen.

Ik was verbijsterd, dat na bestudering van de tekeningen en de vergunning,  er met geen woord is gesproken over de monumentale beuk (opgenomen onder nr. 1691488 in het Landelijk Register van Monumentale Bomen sinds 2003, die toch op de situatieschets en een doorsnee wel ingetekend staat. De gemeente Haarlem heeft er totaal niet naar gekeken, terwijl uit de Visie Haarlem 2040, groen 5.2.4. Haarlem kiest voor gezonde straatbomen en 5.2.5 Haarlem kiest voor klimaatadaptatie blijkt dat men het belang van grote monumentale bomen in de stad heel goed kent.

Omdat ik ook al direct betrokken ben geweest v/a ± 2000 bij een bouwproject aan de Olieslagerslaan, waarbij in het 1e plan een appartementengebouw was ontworpen met daaronder een parkeerkelder, waardoor 6 monumentale beuken en 1 monumentale eik gevaar liepen te sneuvelen, hebben wij voor de wijkraad en omwonenden contact gezocht met de Bomenstichting in Utrecht, die het Landelijk Register van Monumentale bomen in  1970 is begonnen, bijhoudt en aanvult ter bescherming  van de bomen in Nederland. Daar zijn toen de bomen, na keuring door de boomspecialist Luc Noordman – in dienst bij de Stichting – in opgenomen, waaronder de beuk van Wilhelminapark 1, (nu Koninginneweg nr.106). De conditie werd in 2003 beoordeeld als goed (hoogste kwalificatie). Bovendien is de Gemeente Haarlem door de Bomenstichting precies op de hoogte van de richtlijnen die je zou moeten volgen tijdens de bouw om de monumentale bomen te behouden: grondwaterstand monitoren, niet onder de kruin bouwen of bouwmateriaal opslaan, dus een  hek een meter buiten de  kroonprojectie pIaatsen  gedurende de hele sloop-en bouwperiode etc.                  

In 2014 zou de Bomenstichting het Landelijk  Register van Monumentale Bomen met vrijwilligers digitaliseren. Bij controle van de gegevens over de bomen in het Register bleek de beuk de reuzenzwam te hebben met als gevolg conditie ‘slecht’(laagste categorie), de reuzenzwam is niet echt te bestrijden en vreet het eerst de wortels aan en later ook de stam en takken. Bij een storm zou de boom zelfs als geheel om kunnen vallen. Vele boomverzorgers zeggen dat het nog vele jaren kan duren voor de boom het begeeft, andere boomverzorgers hebben daar een negatiever oordeel over. Ik heb in de loop van de jaren wel gemerkt dat het oordeel over de veiligheid ook afhankelijk is van de opdrachtgever van de boomverzorger: ‘wie betaalt, bepaalt’.                                                                                   

Om het bezwaar tegen de verleende vergunning sterker te maken raadpleegde ik mede namens omwonenden de Bomenstichting, dat leverde niets op in het voordeel van de beuk. Wij besloten daarom geen bezwaar te maken op dit moment, maar namen wel contact op met de aanvragers van de omgevingsvergunning  om te bepleiten de beuk toch te sparen, door zo goed mogelijk de richtlijnen van de bomenstichting te volgen zoals verwoord in Bomen Effect Analyse (BEA), wat de architect al had moeten doen bij het maken van het plan en de gemeente voor zij de vergunning verleende.

Op 13 mei stond er een bord in de tuin van makelaar PUUR: Koninginneweg 108 te koop, verkocht op 29 mei. De vergunning om te bouwen schijnt ingetrokken te zijn door de Gemeente.

We moeten afwachten of de kapvergunning door de Gemeente wordt toegekend. Zo ja, dan zal ik persoonlijk het liefst met vele anderen bezwaar maken tegen de vergunning. 

Zie www.haarlemsebomenridders.nl > klik op bezwaar voor info over wie daartoe gerechtigd zijn  > klik op documenten voor voorbeeld van bezwaarschrift 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij direct, Marijke Don via m.don@hccnet.nl. Ik kan u dan aanvullende documenten toezenden.

E-mailservice Berichten over uw buurt Gemeente Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Koninginneweg 106, 2020-04855, het kappen van een monumentale beuk op het voorerf t.b.v. nieuwbouw villa en aantasting door Reuzezwam, boomnummer 601434, 17 juni 2020 Datum publicatie 22-6-2020