Nieuwsbrief maart

Beste wijkbewoners en geïnteresseerden,

De nieuwsbrief van de maand Maart is uit! Lees hier het laatste nieuws over de wijkraad, het wijkplatform, nieuws uit de wijk, de koffielezing van 15 maart en de beweegtuin op 14 april.