Prioriteiten voor de Koninginnebuurt bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 – vul de enquete in!

https://nl.surveymonkey.com/r/8YRKVXF

Gemeenteraadsverkiezingen

Inwoners van de beste buurt van Noord-Holland kunnen nauwelijks verrast zijn over de eerste plaats. Toch kunnen we ons bij de Willemien voorstellen dat er nog wel degelijk wensen leven onder de ongeveer 3000 inwoners van de Koninginnebuurt, bijv. buiten de vijf thema’s die in het Nextdoor-onderzoek aan de orde zijn gekomen. 
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar die verkiezingen wil de Willemien bestuurders en gemeenteraadsleden interviewen over de plannen en prioriteiten voor de Koninginnebuurt (en directe omgeving) voor de komende vier tot acht jaar.
Om de juiste vragen te kunnen stellen willen we graag van jou weten wat er leeft in de buurt. Op de bovengemelde link staat een enquête met één vraag: welke twee prioriteiten liggen er voor de buurt voor de komende jaren? 
Wij doen alvast enkele suggesties, maar voel je vrij om andere prioriteiten aan te geven. Wat heeft 
voor jou de komende vier jaar de hoogste prioriteit in de Koninginnebuurt:

Je kunt maximaal twee prioriteiten kiezen en vanzelfsprekend maar één keer de enquête invullen. Je kunt het onderzoek anoniem invullen. Op 15 december sluiten wij het onderzoek af, zodat we in de Willemien, die nog voor de verkiezingen verschijnt, verslag kunnen doen.