Doe kalmer aan én eenrichtingsverkeer in de Olieslagerslaan

Ingezonden stuk!

De Olieslagerslaan is één van die bijzondere straten in de Koninginnebuurt omdat we een mengeling vormen van moderne en historische gebouwen en de woningen ook in grootte en stevigheid enorm verschillen.  Het gedeelte Olieslagerslaan vanaf de Wagenweg is smal en hier staan de woningen pal aan de straat.  De bewoners van die woningen willen graag jullie aandacht voor het doorgaand verkeer in de straat.

Het autoverkeer rijdt over het algemeen veel te hard door dit stukje van de straat. Het is onze indruk dat auto’s snel door dit deel van de straat rijden om te voorkomen dat er een tegenligger opdoemt waardoor één van beiden moet wachten of achteruit moet. En haast was er vaak -voor Corona- en komt vast ook weer terug.

Ook de intensiteit van het verkeer neemt langzamerhand toe,  bv door het toegenomen aantal pakketbezorgingen. Tijdens de werkzaamheden om de riolering te vervangen in ons deel van de buurt was die toename te verklaren, maar ook daarna bleef er veel verkeer gebruik maken van de straat

We kunnen het niet objectief meten, maar door toenemende trillingen merken wij dat de auto’s, busjes en vrachtverkeer, denk alleen al aan Spaarnelanden, gemiddeld zwaarder zijn geworden en bij relatief hoge snelheid zorgt dat voor meer overlast.

Het komt natuurlijk voor dat er een auto stil staat voor één van onze huizen om te laden en te lossen.  Ook rijden er busjes die mensen voor Stichting De Baan wegbrengen of ophalen. Inmiddels hebben we tussen de huisnummers 48 en 50 een paaltje laten zetten zodat ze in ieder geval niet over de stoep kunnen rijden.

Wat zijn de risico’s als we niets doen aan deze situatie:

  • Gevaar voor eigen leven: je voordeur uitstappen vergt veel voorzichtigheid en dat kan zomaar een keer misgaan, zeker voor kleine kinderen.
  • Potentiële schade aan onze huizen door de toegenomen verkeersdrukte en zwaardere auto’s.

We signaleren dit natuurlijk niet voor het eerst en we weten dat er al pogingen zijn gedaan om de situatie te verbeteren. Het verkeersbord met de aankondiging dat de straat doodloopt werkt niet meer. De straat aan het eind geheel afsluiten met een paaltje stuit op veel begrijpelijke bezwaren, want keren in de straat is ook niet van gevaar en ergernis ontbloot. Er is nagedacht over verkeersdrempels, maar die oplossing zal volgens deskundigen zoveel trilling opleveren dat het ook schade aan de huizen oplevert.

Welke  aanpassingen zouden wel helpen:

  • –        We vragen jullie allereerst om rekening te houden en om daar stapvoets te rijden. We stellen het zeer op prijs als onze buren rekening gaan houden met ons en onze huizen.  Staat er een auto eventjes te laden of lossen of mensen voor de Baan af te zetten, wacht dan gewoon even zonder gevaarlijke toeren en getoeter.  
  • De gemeente Haarlem kan de straat egaliseren en de stoepbanden verhogen, zodat het wegdek smaller wordt en automobilisten hun snelheid beperken. Dit verzoek is reeds door Mike Huisman ingediend.
  • Tenslotte zien we graag dat in onze straat eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd zodat auto’s zich niet verleid voelen om extra snelheid te maken om te voorkomen dat ze een tegenligger treffen.

Voor het invoeren van eenrichtingsverkeer is een meerderheid van de straat nodig en wij willen graag het draagvlak voor deze maatregel zo hoog mogelijk krijgen en wij zullen hiervoor later dit jaar ook uw mening komen vragen, persoonlijk als het even kan volgens de Corona richtlijnen.

Over de gewenste rijrichting, zullen we nog met elkaar in conclaaf gaan.

Met hartelijke groet en bij voorbaat dank voor jullie aandacht,

Mike en Thoy Huisman nr 48,

Veronique de Kwant nr 50.

Jelmer en Monique Voogel  nr 54,

Marijke Moerman, nr 56

Bas en Birthe van Meegeren nr 17.

27 april 2020