Milieuzone 2022 – Centraal Stedelijk Gebied Haarlem

Op 27 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem het voornemen bekend gemaakt om per 1 januari 2022 een milieuzone in te voeren. Het betreft een milieuzone in het Centraal Stedelijk Gebied van de gemeente waarbinnen vrachtwagens alleen nog zijn toegestaan wanneer zij minimaal voldoen aan emissieklasse 6. Het ontwerp-besluit…

Continue Reading